Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Aktunç T, Şener AB, Keskinbora HK, Bahçecioğlu H, Üstüner A. Iris claw lens implantation after posterior segment surgery. X. Congres of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paris, 6-10 September, 1992, (free paper).
 • Bahçecioğlu H, Aktunç T, Şener B, Keskinbora HK, Aktunç R, Erçıkan C. Pars plana vitrectomy in lens luxation. X. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paris, 6-10 September 1992, (free paper).
 • Keskinbora HK. Long term follow-up in mini- nuc technique. XVII. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Vıenna, 5th-8th September 1999, (free paper).
 • Keskinbora HK, Karahan H. Simultaneous bilateral planned extracapsuler cataract extraction and intraocular lens implantation. XVII. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Vıenna, 5th-8th September 1999, (free paper).
 • Ayoğlu I, Keskinbora HK, Arslan M.O. Long term outcome of silicone expander for Brown’s syndrome. XIII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE), Istanbul, June 3-7 2001, (poster).
 • Keskinbora HK, Sönmezer B., Ayoglu I., Arslan M.O. Bimedial recession for congenital esotropia. XIII. Congress European Society of Ophthalmology (SOE), Istanbul, June 3-7 2001, (poster).
 • Keskinbora HK, Yıldırım H., Yuzbasıoglu E, Erenberk A. Do we need parenteral antibiotic premedication in cataract surgery. XX. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Nice, France, 7th-11th 2002, (poster).
 • Keskinbora HK, Yuzbasıoglu E., Yıldırım H., Erenberk A. Cataracta nigra. XX. Congress of European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Nice, France, 7th-11th 2002, (poster).
 • Keskinbora HK, Karakuscu-Pulur N. Long term outcome of silicone expander for Brown syndrome. 29 th. Meeting of the European Strabismological Association. İzmir,Turkey, 1st-4th June, 2004, (free paper).
 • Yuzbasioglu E, Helvacioglu F, Terzi N, Keskinbora HK. Results of cataracta nigra cases operated with mini-nuc technique. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress, Antalya, Turkey, 13-16 October 2004, (poster).
 • Tugcu B, Terzi N, Helvacioglu F, Keskinbora HK. The significance of risk factors in retinopathy of prematurity. VIII. Mediterranean Ophthalmology Society Congress, Antalya, Turkey, 13-16 October 2004, (poster).
 • Keskinbora HK. Mardin Eminüddin Maristanı ve o dönemdeki darüşşifalar. I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, 25-28 Mayıs 2006. I. Uluslararası Mardin Tarihi sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006, s.213-219 (free paper).
 • Keskinbora HK. High Technological Methods in Ophthalmology and Ethical Problems (Oftalmolojide İleri teknoloji ve Etik Sorunlar). II. International Medical Ethic and Medical History Symposium, İstanbul, 12-13 Ekim 2006. (free paper)
 • Keskinbora HK, Ulay M., Peker Ö. Orbital Granulocytıc Sarcoma. 8. EUNOS (European Union of Neuro-Ophthalmology Society) 2007 Congress (2 poster, dia presentation, chairperson), İstanbul, 25-28 May, 2007.
 • Keskinbora HK. Horner Syndrome Following Venous Catheterisation For Chemotherapy. 8. EUNOS (European Union of Neuro-Ophthalmology Society) 2007 Congress (2 poster, dia presentation, chairperson), İstanbul, 25-28 May, 2007.
 • Keskinbora HK. Kornea Transplantasyonunda Tıbbi ve Etik Sorunlar. I.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi – Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları- Antalya, 17-20 Ekim 2007, (free paper).
 • 17. Keskinbora HK, Ertin H. Başağaoğlu İ. Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucu üyelerinden Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Tıp Tarihine katkıları. I. International Turkish Medicine History Congress (Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi), Konya, 20-24 Mayıs 2008, (free paper).
 • Keskinbora HK, Saracoglu G. Observation of Applications to Istanbul Chamber of Medicine about Ophthalmologists between 1987 and 2008. 12th World Congress on Public Health, Istanbul, April 27-May 1 2009, (poster).
 • Mordeniz C, Keskinbora K, Keskinbora K. How much does anesthesia contribute to global climate change? 1.International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, Tekirdag, May 28-30, 2009, (poster).
 • Mordeniz C, Keskinbora K. 1.International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, Tekirdag, May 28-30, 2009, (poster).
 • Keskinbora HK, Mordeniz C. Boşuna Tedavi: Karmaşık bir biyoetik sorun (Medical Futility: A complex bioethical issue). II.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4-7 Kasım 2009, (free paper).
 • Mordeniz C, Keskinbora HK. Anestezi uzmanları emniyetli ve rahat bir ölüme hazırlama konusunda hazırlıklılar mı? (Are anesthesiologists well-prepared to provide safe and comfortable dying?) II.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4-7 Kasım 2009, (free paper).
 • Mordeniz C, Keskinbora HK. Türkiye’de ölme evresindeki hasta yaklaşımı için yeni bir uyarlanmış bakım şeması önerisi (Proposal of a modified care pathway in the management of a dying patient in Turkey). II.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4-7 Kasım 2009, (free paper).
 • Keskinbora HK, Mordeniz C. Ölmekte olan Müslüman bir hastaya nasıl yaklaşılmalı? (How to aproach to a dying moslem patient?) II.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4-7 Kasım 2009, (poster).
 • Keskinbora HK, Horozoglu F, Gonen T, Sever O. Long-term results of surgery forintermittent exotropia. XI. Meeting of The International Strabismological Association (ISA), Istanbul, 22-25 September 2010 (poster).
 • KeskinboraHK, Aras F. Optik Kuramlarda İbn El Heysem’in Batı Ve Doğu Dünyasına Etkisi (The Effects Of Ibn El Heysem On The Optıcal Theorıes In The East And The West World). 5. International Society for the History of Islamic Medicine Congress, Istanbul, 25- 28 October 2010 (free paper).
 • Keskinbora HK, Yıldırır S. Kan Dolaşımı Teorilerinde İslam Bilginlerinin Katkıları (Contributions of muslim scientists to blood circulation theories. ) 5. International Society for the History of Islamic Medicine Congress, Istanbul, 25- 28 October 2010 (free paper).
 • Keskinbora HK, Yıldırır S, Aras F. 1919 Sultanahmet Mitinglerinde Hekimlerin Katkıları (Efforts Of The Physicians To The 1919 Sultanahmet Meeting) Avrupa Kültür Başkenti –European Capıtal Of Culture- İstanbul 2010- Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık, Health In Istanbul From Past To Present, 3-6 November 2010 (free paper).
 • Gonen T, Gonen KA, Horozoglu F, Keskinbora KH. The Evaluation of the Effect of Pilocarpine-Induced Accomodation on Anterior Chamber Depth in Pseudophakic Eyes Using Magnetic Resonance Imaging. 15th ESCRS Winter Meeting 2011, Istanbul, Turkey, 18-20 February 2011 (poster).
 • Keskinbora HK, Kamer-Aras F, Yıldırır S. Balkan Harbinde Yanya Cephesi ve Dr.Süleyman Numan (Ionnina Front in the Balkan Wars and Dr.Suleyman Numan). 5th Balkan Congress on The History & Ethics of Medicine. Istanbul, October 11-15, 2011 (free paper, chairperson).