Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı

Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı

Tıp Tarihi ve Etiği Uzmanı

Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi’dir. ( Tıp Tarihi ve Etik )

 • Lisans: Hacettepe Üniversitesi
 • Y. Lisans Hacettepe Üniversitesi
 • Uzmanlık SSK İstanbul Hastanesi
TIP TARİHİ VE ETİK ALANINDAKİ ETKİNLİKLERİ

Uluslararası Kongre Bildirileri:

 • Keskinbora HK, Yıldırır S, Kamer-Aras CF. 1919 Sultanahmet mitinglerinde hekimlerin katkıları. Istanbul 2010 - Health In Istanbul – From Past To Present / Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sağlık Kongresi, 3-6 Kasım 2010.
 • Keskinbora HK, Yıldırır S. Kan Dolaşımı Teorilerinde İslam Bilginlerinin Katkıları. V. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi 25-28 Ekim 2010.
 • Keskinbora HK, Kamer-Aras CF. Optik kuramlarda İbn el-Heysem’in Batı ve Doğu Dünyasına etkisi. V. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi. 25-28 Ekim 2010.
 • Keskinbora H.K., Mordeniz C. Ölmekte olan Müslüman bir hastaya nasıl yaklaşılmalı? (How to aproach to a dying moslem patient?) II.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4-7 Kasım 2009, (poster).
 • Mordeniz C, Keskinbora H.K. Türkiye’de ölme evresindeki hasta yaklaşımı için yeni bir uyarlanmış bakım şeması önerisi (Proposal of a modified care pathway in the management of a dying patient in Turkey). II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4 - 7 Kasım 2009, (sözlü bildiri).
 • Mordeniz C, Keskinbora H.K. Anestezi uzmanları emniyetli ve rahat bir ölüme hazırlama konusunda hazırlıklılar mı? (Are anesthesiologists well-prepared to provide safe and comfortable dying?) II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4 - 7 Kasım 2009, (sözlü bildiri).
 • Keskinbora H.K., Mordeniz C. Boşuna Tedavi: Karmaşık bir biyoetik sorun (Medical Futility: A complex bioethical issue). II. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri, Bursa, 4 - 7 Kasım 2009, (sözlü bildiri).
 • Mordeniz C, Keskinbora K. 1. International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, Tekirdag, May 28-30, 2009, (poster).
 • Mordeniz C, Keskinbora K, Keskinbora K. How much does anesthesia contribute to global climate change? 1.International Congress on Global Climate Changes and Agriculture, Tekirdag, May 28-30, 2009, (poster).
 • Keskinbora H.K., Saracoglu G. Observation of Applications to Istanbul Chamber of Medicine about Ophthalmologists between 1987 and 2008. 12th World Congress on Public Health, Istanbul, April 27-May 1 2009, (poster).
 • Keskinbora H.K., Ertin H. Başağaoğlu İ. Türk Tıp Tarihi Kurumu kurucu üyelerinden Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Tıp Tarihine katkıları. I. International Turkish Medicine History Congress (Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi), Konya, 20-24 Mayıs 2008, (sözlü bildiri).
 • Keskinbora H.K. Kornea Transplantasyonunda Tıbbi ve Etik Sorunlar.  I.Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi – Organ ve Doku Naklinde Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sorunları- Antalya, 17-20 Ekim 2007, (sözlü bildiri).
 • Keskinbora H.K. High Technological Methods in Ophthalmology and Ethical Problems (Oftalmolojide İleri teknoloji ve Etik Sorunlar). II. International Medical Ethic and Medical History Symposium, İstanbul, 12-13 Ekim 2006. (free paper)
 • Keskinbora H.K. Mardin Eminüddin Maristanı ve o dönemdeki darüşşifalar. I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, 25-28 Mayıs 2006. (sözlü bildiri)

Ulusal Kongre Bildirileri:

 • Keskinbora HK, Gönen T, Horozoğlu F, Sever Ö.Mümin bin Mukbil simultagnoziyi biliyor muydu? TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Eylül-3 Ekim 2010.
 • Keskinbora HK, Horozoğlu F, Gönen T, Sever Ö.Göz Nurununun Anahtarı kitabında göz ve görme yolları. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 28 Eylül-3 Ekim 2010.

Tıp Tarihi Alanında Yayınlanan Kitapları:

 • Göz Tabibi Esat Işık, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2014
 • İbni Sina'nın Küçük Tıp Kanunu, İstanbul , Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Göz Nurunun Anahtarı ve Neşe Hazineleri, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.
 • Göz Nurunun Anahtarı ve Neşe Hazineleri, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.