Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Dersler

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Dersler

Lisans Dersleri

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Deontoloji, Tıp Tarihi vee Etiği Dersleri

 • Neden Tıp tarihi?
 • Genel Tıp Tarihinden portreler
 • Türk Tıp Tarihinden portreler
 • Tarih Öncesinde Tıp
 • İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Mezopotamya, Mısır
 • İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Anadolu, Yunan
 • İlkçağ Uygarlıklarında Tıp: Hint, Çin
 • Eski Türklerde Tıp
 • Ortaçağda İslam Tıbbı
 • Ortaçağda Avrupa Tıbbı
 • Rönesans Tıbbı (Avrupa Tıbbı-14-19 yy.)
 • Selçuklu Tıbbı
 • Osmanlı tıbbı: 14.-17. Yüzyıllar
 • Osmanlı tıbbı: 18. ve 19. Yüzyıllar
 • Cumhuriyet dönemi tıbbı
 • Tıp eğitimi (1827-1933) ve 14 Mart
 • Etiğin tanımı, işlevleri, tıptaki anlamı, önemi, yeri
 • Tarihte etik kavramı
 • Etik, Hukuk ve Ahlak kavramları ve aralarındaki ilişki
 • Etik değerler, tıbbın değerleri
 • Tıp etiği kuramları, ilkeleri
 • Tıp etiği İlkelerine Giriş: Zarar vermeme, Yararlı olma
 • Tıp etiği İlkelerine Giriş: Özerkliğe Saygı, Adalet
 • Tıbbın Erdemleri, iyi hekimlik
 • Hak kavramı, etik haklara giriş
 • Aydınlatılmış Onam
 • Tıp Etiği Eğitimi
 • Hekimin hukuki sorumluluklarına giriş
 • Etik Sorunlara Genel Bakış: Organ ve Doku Nakilleriyle ilgili etik sorunlar
 • 30- Etik Sorunlara Genel Bakış: İnsan üzerinde Tıbbi Araştırmalarda etik sorunlar
 • Hekimlik davranışlarını kavrama ve uygulama becerisi
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Kliniğe Giriş(Oftalmoloji) Dersleri
 • Oftalmoloji Bilimine Giriş
 • Oftalmoloji Semiyolojisi
 • Oftalmolojik Muayene
 • Sık Rastlanan Göz Hastalıklarına Kısa Bakış
Yüksek Lisans Dersleri (Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı)
 • DTT 501 / Tıp Tarihine Giriş – I(2-0-2)
 • DTT 502 / Tıp Tarihine Giriş – II
 • DTT 503 / Deontolojiye Giriş – I
 • DTT 504 / Deontolojiye Giriş – II
 • DTT 505 / Tıp Tarihi Araştırmalarında Metod – I
 • DTT 506 / Tıp Tarihi Araştırmalarında Metod – II
 • DTT 507 / Klinik Etiğe Giriş – I
 • DTT 508 / Klinik Etiğe Giriş – II
 • DTT 509 / Tıp Tarihi Uygulamaları – I
 • DTT 510 / Tıp Tarihi Uygulamaları – II
 • DTT 511 / Tıbbi Etik Uygulamaları
 • DTT 512 / Osmanlıca – I
 • DTT 513 / Osmanlıca – II
 • DTT 514 / Diş Hekimliği Tarihine Giriş