Göz Çukurunun(Orbita) Blow-Out Travması ve Kırığı

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Soldaki resim, hemen hemen bütün klasik kitaplar ve konferanslarda, orbita (göz çukuru) blow-out travma veya kırık anlatıldığında gösterilir.

Blow-out travma, göz küresine doğru yumruk, tenis topu, futbol topu, dirsek çarpması vb sert travmadan sonra orbita (göz çukuru) içi basıncın ani artışı sonucunda, göz çukuru alt veya iç duvarında çökme tarzında kırık oluşmasıdır.Yüzün orta kısmına denk gelen yüz kırıklarıyla veya tek başına olabilir.

Sıklıkla motorlu taşıt kazaları, darp ya da düşme sonrası meydana gelir. Önden gelen darbe orbita içindeki yapıları arkaya doğru iterek patlama şeklinde kırık oluşturur. Doğrudan orbitaya gelen travmalarda sıklıkla maksiller sinüsle komşu olan ince orbita tabanında kırık oluşur, nadiren de olsa diğer orbita duvarlarında oluşan kırıklara da blow-out kırık denir. Orbita tabanında oluşan defektten periorbital yağ dokusu maksiller sinüs içine doğru yer değiştirebilir (enoftalmus). Kırık hatlarına gözü hareket ettiren göz dışı kaslar da sıkışabilir, göz hareketlerinde kısıtlılık oluşur, bazı bakış yönlerinde çift görme (diplopi) oluşabilir.Belirti ve bulgular: Göz çukuru içeriğinin kırık yerinden sinüse doğru geçmesi nedeniyle göz, içe veya içe-aşağıya, bazen aşağıya doğru yer değiştirir. İlk günlerde gözün bu çöküklüğü kanama nedeni ile belirgin olmayabilir. Göz dışı kasların sıkışması nedeniyle göz hareket bozukluğu ve/veya çift görme olabilir. Göz çevresinde laserasyon ve ekimoz görülebilir. Her türlü orbita yaralanmasında, göz küresi yırtılması, zedelenmesi, göz çukuru içinde içindeki diğer yumuşak dokuların yaralanması yönünden hastanın dikkatli bir şekilde muayenesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Nitekim, Orbita kırıklarına eşlik eden göz yaralanması olasılığı, genel olarak %10 ile %25 arasında değişmektedir.

Tanı, muayene bulguları, bilgisayarlı tomografi (BT) ve MR bulguları ile konur.Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, burun, beyin tabanı, sinüsler gibi komşu organların da yaralanabileceği ve bu nedenle konsültasyon gerekebileceğidir.

Travmadan dolayı oluşan ödem ve kanama geçtikten sonra erken dönemde cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Enoftalmus, diplopi, infraorbital sinir hipoestezisisi ya da anestezisi operasyon endikasyonlarıdır. Büyük bir kırık boşluğu varsa bunun onarılması önerilmektedir. Bunun için otojen kemik ve kıkırdak greftler, titanyum, polietilen, hidroksiapatit, metilmetakrilat, seramik, alloplastik metaryaller kullanılabilir. Defekt 10 mm’den küçükse açık redüksiyon ve miniplakla fiksasyon uygulanabilir.Aşağıda, böyle bir travma geçirmiş bir hastamızın, ameliyat öncesi ve sonrası resim ve radyolojik görüntülerini görebilirsiniz:

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Resim 1: Futbol maçında sol gözüne aldığı darbeden bir müddet sonra, sol göz aşağı kaymış durumda.

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Resim 2: Ameliyattan sonra sol gözün durumu.

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Resim 3: Ameliyat öncesi radyolojik görünüm. Sol göz çukuru tabanı kırık, göz ve çevresindeki yapılar aşağı doğru kaymış, maksiler sinüse dolmuş durumda.

Göz Çukurunun Blow-Out Travması ve Kırığı

Resim 4: Ameliyattan sonra sol göz küresi ve çevre dokuları yerli yerinde, göz çukuru tabanına konan malzeme ile taban kırığı kapatılmış durumda.