Projeler

Projeler

  • Kornea Alkali Yanıklarında Topikal Selektif Siklooksigenaz-2 İnhibitörlerinin Koruyucu Etkinliği. Mersin Ü.Tıp F. Göz Hastalıkları AD. Proje No: BAP-TF CTB (HKK) 2005-2, finans desteği: 19.540 TL.
  • Deneysel Uveit Modelinde Propolisin Etkisi- deneysel araştırma. Namık Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: NKUBAP.00.20 AR.12.01. Proje Yöneticisi: Hıdır Kadircan Keskinbora, finans desteği: 9.998 TL.