Tiroid Oftalmopati Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid Oftalmopati Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?, Tiroid Oftalmopati

Tiroid Oftalmopati Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

TİROİD OFTALMOPATİ

Tiroid Oftalmopati, sıklıkla tiroid fonksiyon bozukluğuyla ortaya çıkan bir göz hastalığıdır.  Graves hastalığı hipertiroidizm, yaygın guatr, oftalmopati ve nadir vakalarda dermopati ile karakterize otoimmün (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı bir durum) bir hastalıktır. Graves hastalığının en sık görülen tiroid dışı belirtisi Tiroid Oftalmopati hastalığıdır.

Yüksek serbest tiroid hormonu düzeylerine ve baskılanmış tiroid uyarıcı hormon (TSH) düzeylerine ek olarak, serum antitiroglobulin (TG) antikorları, antitiroid peroksidaz (anti-TPO) ve TSH reseptör antikorlarının düzeyleri de Graves hastalığında yükselebilir.

Orbitadaki tiroid ortak antijenlerini tanıyan reaktif lenfositleri (bağışıklık sistemi akyuvarları) orbitaya ve göz dışı kaslara sızar. Bu, sitokinler tarafından uyarılan dolaşımdaki ve lokal yapışma molekülleri tarafından güçlendirilir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, tiroid otoantikorlarının ve bağışıklık sistemi genlerinin, oftalmopati gelişmeden önce öngörmede ve başladıktan sonraki şiddetini belirlemede önemli bir role sahip olduğunu göstermiştir. Oftalmopati varlığında anti-TPO antikoru ve anti-TG pozitifliği oranları sırasıyla %90 ve %50 olarak rapor edilmiştir.

Orbitanın lenfositlerle infiltrasyonunu takiben orbita yağ dokusu da hacimsel olarak artar ve sertleşir. Göz hareketleri serbestliğini kaybetmeye başlar, göz küreleri orbita içinde sıkışmaya başlar.

İnfiltrasyon döneminde göz dışı kaslarda oluşan ödem ve sonrasında gelişen fibrozis nedeniyle göz hareketleri kısıtlanır. Üst üste binen görüntülerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan çift görme yaygındır. Primer pozisyon (düz bakış) ve okuma pozisyonlarında günlük aktiviteler etkilenir. Gözler öne doğru çıkmaya başlar, görme sorunları, çift görme ve diğer şikayetler başlar.

Optik nöropati (görme sinirinin etkilenmesi ve tahribi), genişlemiş kasların optik sinire (görme siniri) veya onu besleyen damarlara yaptığı baskı sonucu gelişir. Görme keskinliğinde kademeli azalma, renkli görme bozukluğu ve merkezi veya merkez çevresinde kör alanlar ortaya çıkabilir.

Tedavi edilmezse zaman içinde bütün şikayetler (bazısı geri dönüşümsüz olarak) daha şiddetlenir.

Tiroid Oftalmopati Tedavisi

Optik nöropati varlığında ilk tedavi seçeneği intravenöz ve ardından oral steroid tedavisi olmalıdır. Bunlar yeterli olmazsa veya bu aşamayı geçmiş olan olgularda cerrahi tedavi yapılır. Tiroid oftalmopatinin cerrahi tedavisi dekompresyon cerrahisidir. Dekompresyon cerrahisinin amacı orbita hacmini artırarak doğrudan apikal basıncı mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Yaygın olarak kullanılan teknikler orbita iç ve dış duvarının çıkarılmasıyla orbita içeriğinin orbita dışına çıkarak ferahlatılmasıdır. Şiddetli durumlarda diğer orbita duvarlarına da dekompresyon uygulanır.