ORBİTA’NIN (GÖZ ÇUKURU) BLOW-OUT KIRIKLARI

ORBİTA’NIN (GÖZ ÇUKURU) BLOW-OUT KIRIKLARI, ORBİTA’NIN (GÖZ ÇUKURU) BLOW-OUT KIRIKLARI

ORBİTA’NIN (GÖZ ÇUKURU) BLOW-OUT KIRIKLARI

ORBİTA’NIN (GÖZ ÇUKURU) BLOW-OUT KIRIKLARI

Orbita (göz çukuru) tabanı ve orbitanın diğer duvarlarının kırıkları (patlama kırıkları) yaygın orta yüz yaralanmalarındandır. Orbita kırıklarının farklı bir travma mekanizması vardır. Frontal, etmoidal, sfenoid, zigomatik ve lakrimal kemikler orbitanın kemik yapılarını oluşturur. İlgili kemik ve yumuşak doku yapılarının karmaşık anatomisi nedeniyle sonuçları ve tedavisi de karmaşıktır.

Orbita travması ile başvuran hastalarla ilgilenirken anatomi bilgisi olmazsa olmaz zorunluluktur. Bu değerlendirmeler ve tedavi planlamasında, orbita tabanı kırıklarının oluş nedeni ve mekanizmasını da değerlendirmek gerekir. Tedavisini planlarken bütün faktörlerin gözden geçirilmesinden sonra, profesyonel ekibin, hastanın durumunu değerlendirerek teşhis etmesi ve tedavi yönetilmesinde etkin rolü gözden geçirilir.

Hastanın detaylarla ilgili bilgilendirilmesinde yarar vardır. Orbita cerrahisinden sonra şaşılık, kapaklarla ilgili pozisyon anormallikleri de, orbita duvar onarımından sonraki tedavi planına alınmak durumunda kalınabilir.

Bu nedenlerle, orbita blow-out kırığı tedavisinde deneyim önemlidir.